SOSU Nord 6393

EUX social- og
sundhedsassistent

Din karriere kan starte her, hvis du har talentet, viljen og lysten til at arbejde med mennesker. Måske du vil læse videre til sygeplejerske, bioanalytiker eller læge, måske du vil ud at arbejde med det samme - eller måske ved du det ikke endnu.

Med en EUX social- og sundhedsassistent åbner du en verden af muligheder. En EUX er for dig, der vil bidrage til vores velfærd og dig der vil gøre en forskel. 

Læs mere

COLOURBOX1073536 Farvekorrigeret

EUX pædagogisk assistent

Din karriere kan starte her, hvis du har talentet, viljen og lysten til at arbejde med mennesker. Måske du vil læse videre til pædagog eller lærer, måske du vil ud at arbejde med det samme - eller måske ved du det ikke endnu.

Med en EUX pædagogisk assistent lægger du de første byggesten i din karriere uanset hvad du vælger at bruge din uddannelse til.  

Læs mere

Lyder det som noget for dig?
Ansøg her

EUX social- og sundhedsassistent

Få mere viden om EUX social- og sundhedsassistent

Studiemiljø

Vi har et rigtig godt studiemiljø på EUX Nord. I løbet af din uddannelse vil du fx opleve:

 • Studieture
 • EUX fester
 • Forskellige kulturelle oplevelser
 • Aktivitetsdage
 • Virksomhedsbesøg
 • Buddieordningen hvor alle, der er elever i samme kommune lærer hinanden at kende, så du altid har nogen at tale med om dine oplevelser ude i oplæringen (praktik).

Fag

Fag på grundforløbet

Grundforløb 1: Der er en række temaer som fx samfund og sundhed, kommunikation og samarbejde. Derudover engelsk, dansk og samfundsfag.

Grundforløb 2: Uddannelsesspecifikke fag som fx anatomi, fysiologi, livsstilssygdomme, lovgivning, kommunikation samt kost og pleje. Derudover matematik, fysik og kemi, førstehjælp og brand

Fag på hovedforløbet

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Kvalitet og udvikling

De gymnasiale fag er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Matematik B
 • Kommunikation/ IT C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Kemi B
 • Valgfag 1: Matematik A
 • Valgfag 2: Idræt C

EOP

På hovedforløbet skal du også lave en større skriftlig opgave.

Undervisningen

Du kommer til at lære om krop, bevægelse og trivsel, og du får kompetencerne til at give andre en bedre livskvalitet. Du lærer i bredden og i dybden - om teknikker og teknologier. Du lærer i teori og i praksis, så du kan sætte ord om til handling.

Oplæring (praktik) i uddannelsen

Under en del af din uddannelse er du i oplæring (praktik).

Oplæringsforløbene er opdelt i kortere - og længerevarende perioder, og er fordelt på hjemmepleje/plejecenter, psykiatri og sygehus.

Når du bliver optaget på uddannelsen, vil du automatisk få tildelt dine lærepladser.

Ophold i udlandet

Oplæring i udlandet

I din sidste praktikperiode kan søge om at komme til udlandet i 2 måneder. 

EUX Nord har samarbejde med partnere i disse lande:

De Nordiske lande

 • Island
 • Norge
 • Sverige
 • Finland

Resten af EU

 • Tyskland
 • Holland
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Ungarn

Vi arbejder løbende på at finde nye partnere, der kan tilbyde oplæring i udlandet.

Fremtiden med en EUX social- og sundhedsassistent

Med en EUX Velfærd fra SOSU Nord i baggagen får du mange fremtidsmuligheder.

Hvis du vil arbejde som social- og sundhedsassistent

Måske vil du ud og bruge din uddannelse som social- og sundhedsassistent med det samme.

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde mange forskellige steder – de mest typiske er

 • På plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
 • På sygehuse
 • I psykiatrien
 • I kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningssteder
 • I private vikarbureauer

Hvis du vil læse videre

Din EUX er også en direkte adgang til flere videregående uddannelser. Måske drømmer du om at blive jordemoder, sygeplejerske, bioanalytiker, læge, socialrådgiver, ergoterapeut eller noget helt andet inden for sundhedsområdet. 

Med din EUX kan du søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1 og 2.

OBS: Nogle videregående uddannelser kræver, at du supplerer op med fag eller skal tage fag på højere niveau, før du opfylder adgangskravene. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at se, hvilke videregående uddannelser, din EUX giver adgang til.

Så lang tid tager en EUX

Uddannelsen tager 4 år og 7 måneder og består af grundforløb 1 + 2 og et hovedforløb.

Sådan søger du ind på EUX

Du søger ind via optagelse.dk

Jeppe 960 X 500

EUX Nord er første skridt på vejen til at blive ambulanceredder og senere paramediciner for Jeppe.

Jeppe har altid vidst, at han ville arbejde med mennesker og samtidig ville han gerne have en uddannelse, han kunne bygge videre på.

Da han hørte om EUX, uddannelsen der kombinerer social- og sundhedsassistentuddannelsen med gymnasiale fag, var han derfor ikke i tvivl om, at det var uddannelsen for ham.

Læs mere

EUX pædagogisk assistent

Få mere viden om EUX pædagogisk assistent

Studiemiljø

Vi har et rigtig godt studiemiljø på EUX Nord. I løbet af din uddannelse vil du fx opleve:

 • Studieture
 • EUX fester
 • Forskellige kulturelle oplevelser
 • Aktivitetsdage
 • Virksomhedsbesøg
 • En buddieordning, som er en ordning hvor alle, der er elever i samme kommune, lærer hinanden at kende. På den måde har du altid nogle at tale med om dine opgaver, oplevelser m.m.

Fag

Fag på grundforløbet

Grundforløb 1: Der er en række temaer som fx samfund og sundhed, kommunikation og samarbejde. Derudover engelsk, dansk og samfundsfag.

Grundforløb 2: Matematik, psykologi og idræt samt uddannelsesspecifikke fag og førstehjælp og brand.

Fag på hovedforløbet

Eksempler på uddannelsesspecifikke fag:

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis

De gymnasiale fag ligger på hovedforløbet og er: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Idehistorie B
 • Samfundsfag B
 • Biologi C
 • Kommunikation/it C
 • Valgfag 1: Tysk C
 • Valgfag 2: Tysk B

EOP

EOP er den større skriftlige opgave, som du skal lave på hovedforløbet.

Oplæring (praktik) under uddannelsen

I løbet af din uddannelse, skal du i oplæring (praktik). Oplæringsforløbene er opdelt i kortere - og længerevarende perioder, og er fordelt på vuggestuer, børnehaver eller bosteder for udviklingshæmmede.

Når du bliver optaget på uddannelsen, vil du automatisk få tildelt dine lærepladser.

I din sidste periode kan du søge om at komme i oplæring i udlandet.

Undervisningen

På EUX pædagogisk assistent lærer du om krop, bevægelse og trivsel - både praktisk og teoretisk, så du kan omsætte ord til handling både på skolen og i virkeligheden.

I hverdagen på skolen laver du fx praktiske øvelser og simulationsarbejde, du arbejder med at planlægge aktiviteter for andre og du kommer også ud at besøge institutioner

Derudover arbejder vi meget i grupper med projekter og øvelser.

På grundforløbet har vi ofte en form for fysisk aktivitet i undervisningen. Det kan fx være, at vi leger, spiller eller dyrker anden form for motion.

Nogle dage rykker vi undervisningen ud i praksis.

Fagene

Du har uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og gymnasiale fag. 

Fremtiden med en EUX pædagogisk assistent

EUX pædagogisk assistent

Efter din uddannelse kan det være, at du vil ud og bruge din uddannelse som pædagogisk assistent med det samme. Eller måske vil du gerne læse videre - nu eller senere, du bestemmer.

Hvis du vil ud at arbejde

Vælger du at gå direkte i arbejde, så vil du ofte finde arbejde et af disse steder:

 • Børnehave
 • Klub /SFO
 • Skole
 • Botilbud

Hvis du vil læse videre

Med en pædagogisk assistent EUX kan du fx søge ind på akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser via kvote 1 og 2. Du kan fx søge ind på uddannelserne til pædagog, socialrådgiver eller lærer - eller noget helt andet*.

 

* Nogle videregående uddannelser kræver, at du supplerer op med fag eller skal tage fag på højere niveau, før du opfylder adgangskravene. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at se, hvilke videregående uddannelser, din EUX pædagogisk assistent giver adgang til.

 

Så lang tid tager en EUX

EUX pædagogisk assistent tager højest 4 år. Uddannelsen består af grundforløb 1 og 2 samt et hovedforløb. 

Sådan søger du ind på EUX

Du søger ind via optagelse.dk.

Ophold i udlandet

Oplæring i udlandet

Du kan søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste praktikperiode. Opholdet varer 2 - 3 måneder.

EUX Nord har lige nu samarbejde med partnere i disse lande:

De Nordiske lande

 • Island
 • Norge
 • Sverige
 • Finland

Resten af EU

 • Tyskland
 • Holland
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Ungarn

Vi arbejder løbende på at finde nye partnere, der kan tilbyde oplæring i udlandet.

Kan vi hjælpe med noget?

Ring til studievejledningen

Du kan kontakte studievejlederne på telefon 26 88 43 00 mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.00  og 12.00.

Hvis du får fat i vores telefonsvarer, så vi optagede. Læg ikke en besked men forsøg igen senere - vi vil gerne tale med dig personligt.